ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 474 ลำดับที่ 9461 - 9480 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 29 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 06 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน 31 เตียง 29 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยปรับอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง 23 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยปรับอัตโนมัติโดยใช้ระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.พ. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 03 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง 28 มิ.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 44 เตียง (ครั้งที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง 11 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง คณะแพทยศาสตร์ 30 ก.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 08 ก.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง 23 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง 07 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง  คณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง 03 ต.ค. 2559

หน้า

Go to top