ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 475 ลำดับที่ 9481 - 9500 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาด 01 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 29 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัเลือกการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 29 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ 27 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ 27 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 24 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลสวน 24 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 24 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาการบริการรักษาความปลอดภัย  คณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 17 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานทำความสะอาด   15 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการประมูลงโครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย 15 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ 14 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเทคนิคการแพทย์ 14 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริหารจัดการกิจการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 13 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกงานจ้างทำความสะอาดคณะบริหารธุรกิจ 13 ก.ย. 2553

หน้า

Go to top