ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 476 ลำดับที่ 9501 - 9520 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกการจ้างทำความสะอาด เพิ่มเติม  สำนักทะเบียนและประมวลผล 10 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำบูธงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ 2010 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการให้บริการถ่ายเอกสาร คณะการสื่อสารมวลชน 10 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER 09 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ SCB1 และ SCB2 09 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ 09 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการเปิดซองจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารธรณีวิทยา จำนวน 2 รายการ 08 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทผลไม้  คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประมูลจัดซื้อและติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 08 ก.ย. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างข้อกำหนดบริหารจัดการกิจการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 07 ก.ย. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างทำความสะอาดอาคาร พื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 07 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2554 จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 07 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสำนักงานหอพักนักศึกษา (หอพักแม่เหียะ) โดยวิธีคัดเลือก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 07 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 รายการ 06 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาหอพักนักศึกษา 15 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ก.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดูดศีรษะเด็ก พร้อมหัวดูดซิลิโคน จำนวน 2 ชุด 03 ก.ย. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ดำเนินการเช่าสัญญาณสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Remote Access) 02 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและอาคารห้องประชุมใหญ่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 02 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2553

หน้า

Go to top