ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 477 ลำดับที่ 9521 - 9540 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ 02 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 20 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างข้อกำหนดของงานจ้างทำความสะอาดสำนักงานหอพักนักศึกษา (หอแม่เหียะ) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คัดเลือกการจ้างทำความสะอาด สำนักทะเบียนและประมวลผล 27 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริการดูแลสวน จำนวน 1 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR งานจัดจ้างรถสี่ล้อรับจ้างการให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 ส.ค. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 26 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ 26 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 25 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 25 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER 24 ส.ค. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 รายการ เงินรายได้  คณะศึกษาศาสตร์ 20 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ส.ค. 2553

หน้า

Go to top