ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 477 ลำดับที่ 9521 - 9540 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ 25 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ 02 มิ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก  วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 25 ต.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 28 ม.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 31 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ คณะแพทยศาสตร์ 25 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 25 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร 04 พ.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 26 พ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร 18 ต.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 23 พ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 24 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 25 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ คณะแพทยศาสตร์ 25 ธ.ค. 2556

หน้า

Go to top