ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 477 ลำดับที่ 9521 - 9540 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 163 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อมอุปรกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก คณะวิจิตรศิลป์ 17 ม.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน 1 ชุด  คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 ต.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน ๑ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องอิมมูโนฟูออเรสเซนท์สำหรับวิเคราะห์อินไซตู ไฮบิไดร์เซชั่น จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดีทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง 22 ก.ย. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องเพื่อช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวิดิทัศน์แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 23 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด  06 ก.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็ก และกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 31 ส.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 19 ม.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 03 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับทิศทางได้แบบพกพา จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 19 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 15 พ.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 12 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558

หน้า

Go to top