ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 478 ลำดับที่ 9541 - 9560 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบัณฑิตศึกษา โดยวิธีคัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัย 19 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 2 ประเภท เนื้อสุกร คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดูดศีรษะเด็ก พร้มหัวดูดซิลิโคน จำนวน 2 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR โครงการติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 16 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศวิธีคัดเลือก จ้างทำความสะอาดอาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 11 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 11 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า Remote Access สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาการขยายจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกอากาศ ระบบ HEPA จำนวน 3 รายการ 10 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง 09 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง 09 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real-time PCR จำนวน 1 เครื่อง 09 ส.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียง Fowler ขนาดกลาง 5 เตียง, เตียง Fowler ขนาดใหญ่ 5 เตียง และ เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก 5 เตียง 09 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารธรณีวิทยา จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 06 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ 05 ส.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอาหารในหอพักนักศึกษา 12 อาคาร กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 03 ส.ค. 2553

หน้า

Go to top