ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 478 ลำดับที่ 9541 - 9560 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 พื้นที่ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 พ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนตาดชมพูคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR TOR งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างสะพานทางเดินข้ามอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาด้วยซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแม่เหียะ บ่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อรถยนต์ตู้ สำหรับผู้บริหาร จำนวน 7 คัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR ร่างขอบเขตของงาน ฯ ครั้งที่ 1 งานประกวดราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าแรงสูง 22 KV ใหม่ บริเวณอ่างแก้วน้ำตามชมพู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ก.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการขายทอดตลาดอาคารฝึกอบรม สถานีวิจัยระบบทรัพยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 ก.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 พ.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างดูแลทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนปาล์ม โดยวิธีคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 ส.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหน่วยไฟฟ้าฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าสวนปาล์ม ฯ(LA 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 03 เม.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR ขอบเขตงานประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด 65% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 ก.พ. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริการวิชาการ ประกาศพื้นที่เช่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 ต.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 07 ก.พ. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคางานจ้างจัดทำรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 06 ส.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารลูกช้างสัมพันธ์ ฉบับปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 มิ.ย. 2561

หน้า

Go to top