ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 478 ลำดับที่ 9541 - 9560 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด 05 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด 07 เม.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง  18 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 11 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 05 มิ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 03 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 23 มิ.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด 31 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด 31 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 26 ก.พ. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 26 ธ.ค. 2557

หน้า

Go to top