ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 479 ลำดับที่ 9561 - 9580 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 08 ก.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 17 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 05 มิ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 02 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 21 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด 14 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด 03 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด 02 เม.ย. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 08 ก.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ต.ค. 2558

หน้า

Go to top