ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 480 ลำดับที่ 9581 - 9600 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกอากาศ ระบบ HEPA จำนวน 3 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 06 ก.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ร่างข้อกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 40 คัน (วิธีคัดเลือก) กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 06 ก.ค. 2553
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 06 ก.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างหม้อนอนด้วยไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 18 รายการ 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 82 ชุด 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก แบบสแตนเลส จำนวน 17 เตียง 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบแบบเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ 02 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกอากาศ ชนิดติดเพดานระบบ HEPA จำนวน 2 รายการ 02 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และหลังที่ 5 รวม 2 รายการ สำนักทะเบียนและประมวลผล 02 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง 02 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม แบบ Real-time PCR จำนวน 1 เครื่อง 02 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายภาพจากเจล จำนวน 1 เครื่อง 02 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างหม้อนอน จำนวน 2 รายการ 01 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้แช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 01 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องให้ความอบอุ่นทารก ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง 01 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง 01 ก.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน 3 ชุด 01 ก.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสเปคโตรมิเตอร์วิเคราะห์สเปคตรัม ย่าน UV-ตามองเห็น จำนวน 1 ชุด 01 ก.ค. 2553

หน้า

Go to top