ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 480 ลำดับที่ 9581 - 9600 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสารแบบ RID,UV,DAD และ RF” จำนวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 02 ต.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารควบคุมอุณหภูมิและความดัน จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 07 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเครื่องเขย่าเชื้อควบคุมอุณหภูมิ นวน 1 เครื่อง คณะเกษตรศาสตร์ 06 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 015/2562 การซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมสภาวะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 016/2562 การซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 017/2562 การซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมสภาวะ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 018/2562 การซื้อตู้อบสูญญากาศ ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 019/2562 การซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 06 ธ.ค. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบดเตรียมตัวอย่างแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 22 มิ.ย. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ 04 พ.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 15 ก.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด 13 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ทิ้งวัสดุรองนอนจากกรงสัตว์ทดลอง 15 ก.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ปลอดเชื้อสำหรับกรงเลี้ยงหนูขาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 11 ธ.ค. 2558

หน้า

Go to top