ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 483 ลำดับที่ 9641 - 9660 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเข็มและข่อต่อทางเส้นเลือดดำสำหรับให้ยา สารละลายหรือของเหลว IV.Catheter จำนวน 4 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 28 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 24 พ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR จ้างทำเตียงนอนเหล็ก จำนวน 350 เตียง และตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวน 350 ตู้ (เงินรายได้)  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่าย IT พร้อมอุปกรณ์  คณะการสื่อสารมวลชน 17 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์ 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2533 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องผลิตแสงคลื่นความร้อนอินฟาเรดสำหรับห้ามเลือด 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องกระตุกห้วใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องฉายความอบอุ่นให้แก่ทารก จำนวน 2 เครื่อง 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนวน 3 เครื่อง 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องตรวจต่อมไทรอยด์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกตู้ควบคุมอุณหภูมิและปริมาณCO2 เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ตู้ 14 พ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประจำหอพักฯ 11 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทไข่สด  คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)  คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1 การจัดจ้าง ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 3 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมศูนย์กลาง (Central monitor)จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR ประกาศร่าง TOR เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์ 11 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top