ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 483 ลำดับที่ 9641 - 9660 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) 26 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (งานจ้างสำรวจรังวัดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำแผนที่) 09 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่) 26 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 26 ธ.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด 07 ก.พ. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 11 ก.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด 15 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 พ.ย. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดานแบบโคมคู่ จำนวน 1 ชุด 11 ม.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด 10 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมใหญ่คู่แขวนเพดาน จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 16 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด 11 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 13 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด 23 มิ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด 02 พ.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟส่องตรวจและผ่าตัดเล็ก ชนิดติดเพดานหลอด LED จำนวน 5 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2560

หน้า

Go to top