ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 483 ลำดับที่ 9641 - 9660 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กระดานอัจฉริยะ จำนวน 30 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 29 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ  19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 14 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 15 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด    คณะแพทยศาสตร์ 24 ส.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 01 เม.ย. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR TOR งานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR TOR ข้อกำหนดบริหารจัดการกิจการรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 01 ก.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง TOR โครงการจัดซืออุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 23 ธ.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 22 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด เลขที่ 26/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 31 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง High Temperature Chamber Furnance จำนวน 1 ชุด เลขที่ 21/2554 คณะวิทยาศาสตร์ 24 มี.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง High Temperature Chamber Furnace จำนวน 1 ชุด 28 เม.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง gประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการขนย้ายกล่องเอกสารพร้อมจัดเรียงขึ้นชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 09 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 28 พ.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง coffice roater และอุปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 30 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 25.ปรับปรุงชั้น 9 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 29 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 126. ชุดถ่างเนื้อเยื่อสำหรับศัลยกรรมกระดูกสันหลังแบบผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (McCulloch Retractor) จำนวน 1 ชุด 16 พ.ย. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557

หน้า

Go to top