ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 484 ลำดับที่ 9661 - 9680 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจัดทำป้าย LED Full Color พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สายซักชั่น คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผ้าก๊อส คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 11 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 45 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)   คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ สาย Extension tube คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ กระบอกฉีดยาดีสโพส คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ กระดาษชำระ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ จอกพลาสติก ซองพลาสติก ฟิล์มห่ออาหาร ช้อนส้อมสเตนเลส คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่อง/กระดาษโรเนียว/กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่าง ๆ จำนวน 8 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างย้ายและติดตั้งระบบส่งสัญญาณกระจายเสียงวิทยุ คณะการสื่อสารมวลชน 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หัวกล้องรับภาพชนิด High definition จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างไตแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ออร์โทปิดิกส์ จำนวน 74 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ตั้งโต๊ะ จำนวน 2 รายการ คณะการสื่อสารมวลชน 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยแบบมีล้อเลื่อน จำนวน 5 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top