ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 484 ลำดับที่ 9661 - 9680 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ: ทาสีอาคารศูนย์ฝึกอบรมทางสัตวแพทย์ 1 และ 2 จำนวน 2 อาคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 09 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ: ปรับปรุงลิฟท์ขนส่งสัตว์ป่วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 26 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 07 ส.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบพร็อกซี่ (Proxy) สำนักบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ 28 ม.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยใช้ Bi (Business Intelligence)  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ส.ค. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 เม.ย. 2557
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 29 เม.ย. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะนิติศาสตร์ 18 ก.ย. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 20 ต.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1090 เครื่อง (ครั้งที่2) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 มิ.ย. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 28 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 2557
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 09 ก.ย. 2556
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงอาคารสำนักบริการวิชาการ (อาคารใหม่) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการวิชาการ 02 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 23 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER 24 ส.ค. 2553

หน้า

Go to top