ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 485 ลำดับที่ 9681 - 9700 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับการขยายการให้บริการ สำนักหอสมุด 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ประกอบท่อจ่ายก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดและเฝ้าติดตามภาวะความรู้สึกตัวของผู้ป่วยขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องล้างหม้อนอนด้วยไอน้ำ จำนวน 3 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบแบบเคลื่อนย้าน Transport incubator จำนวน 1 ตู้  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 10 กล้อง  คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ตู้อบแห้ง จำนวน 1 ตู้  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่อง PL Spectrometer จำนวน 1 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่าย ICT เพื่อรองรับการขยายให้บริการ สำนักหอสมุด 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างหอพักนักศึกษาสวนดอก(หอพักนักศึกษา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านสารสนเทศโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือด จำนวน 3 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องปรับอากาศฯ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บตัวอย่างอุณหภูมิต่ำ (Freezer-86 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ควบคุมอุณหภูมิและปริมาณ CO2 เพื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับติดตั้งกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้อบแบบเคลื่อนย้าย (Transport incubator) จำนวน 1 ตู้ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top