ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 485 ลำดับที่ 9681 - 9700 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการป้องกันภัยพิบัติสำหรับ DATA CENTER สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ส.ค. 2553
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์งานจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โรงวัว) ศูนย์สัตว์ทดลอง 10 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบกรองอีเมล์ (Antispam) 28 พ.ย. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มิ.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 01 มิ.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายความเร็วสูงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 28 เม.ย. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 เม.ย. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 พ.ค. 2554
ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะ Phantom Head จำนวน ๕ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะตรวจหู คอ จมูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 ธ.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะตรวจหู คอ จมูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด 25 มี.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 204-206 ตามรายละเอียดแนบท้าย) 07 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ (รายการที่ 207-209 ตามรายละเอียดแนบท้าย) 07 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ  คณะแพทยศาสตร์ 09 ก.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะแลปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 07 มี.ค. 2554

หน้า

Go to top