ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 486 ลำดับที่ 9701 - 9720 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ดูดควันพร้อมตู้เก็บสารเคมี จำนวน 1 ชุด  คณะทันตแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หุ่นจำลอง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดภายในคณะ จำนวน 1 รายการ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 3 รายการ เตียง Fowler ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เตียงผู้ป่วยชนิด 3 ไก  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมสายถุงเลือด จำนวน 4 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จำนวน 23 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สแตนเลส จำนวน 18 รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทาสี(ภายนอก) อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้านการบริหารจัดการ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างผลิตรายการโทรทัศน์โครงการ e-TV คณะการสื่อสารมวลชน 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องนันทนาการและห้องสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 2 รายการ ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 เครื่อง คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชีววิทยา จำนวน 1 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ผ้าตัดฟอร์มพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยพยาบาลฯ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขวดบรรจุสารคัดหลั่ง 600 ซีซี (Redovac) พร้อมสาย จำนวน 4,000 ขวด  คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top