ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 487 ลำดับที่ 9721 - 9730 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 15,000 ชิ้น คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2553 จำนวน 12 คัน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โครงการ e-TV เครื่อง Switcher ชุดไวร์เลสไมโครโฟน, เครื่องเล่นวิดีทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฉายความอบอุ่นให้แก่ทารก จำนวน 2 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องผลิตแสงและเครื่องความร้อนอินฟาเรดสำหรับห้ามเลือด 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องมือผ่าตัดหลอดเลือด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตรวจต่อมไทรอยดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร คณะเภสัชศาสตร์ 10 พ.ค. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไต ชนิดต่อเนื่อง CRRT จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 10 พ.ค. 2553

หน้า

Go to top