ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 10 รายการ (น้ำยา Arcthitect) 12 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง   10 ก.พ. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 มิ.ย. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตาดชมพู พร้อมระบบผันน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 23 มี.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด 4 slices จำนวน 1 เครื่อง 19 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  05 ก.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 11 ต.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ 24 ก.พ. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างเหมาพัฒนาผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการขายพัสดุชำรุด (ขายทอดตลาด) 19 มี.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดศูนย์กลาง จำนวน 1 เครื่อง 21 เม.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 04 เม.ย. 2555
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 ต.ค. 2556
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ถุงบรรจุอาหารที่ให้ทางสายยาง,Gravity Extension set) 23 เม.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 14 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานจ้างดูแลบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 มิ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร HB 3 คณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 25 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายกา 01 พ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ เรื่อง จ้างทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2561

หน้า

Go to top