ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 6 ลำดับที่ 101 - 120 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวรอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 ก.ย. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ชุดเครื่องกระตุก,ชุดเครื่องการช่วยเต้นของหัวใจ) 06 พ.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 16 ต.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 356. ตู้ผสมยาำคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้ 05 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส จำนวน 5 เครื่อง 28 พ.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธี E-bidding 11 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.พ. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 29 มิ.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 160 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ส.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 10 ต.ค. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง 17 ม.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเปลี่ยนกันซึม บริเวณดาดฟ้าชั้น 15 อาคารสุจิณโณ (จำนวน 1,660) 08 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง 03 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทาสีภายนอก อาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 6/2556 05 มิ.ย. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลการคัดเลือก งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในศูนย์สัตวแพทย์และฟาร์มทดลอง 28 มี.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ 18 ก.ย. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดพกพา จำนวน 60 เครื่อง 29 ธ.ค. 2554

หน้า

Go to top