ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 53 รายการ 16 พ.ค. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  13 ก.พ. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน 14/2555 28 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ คัดเลือกจ้าง 5/2554 06 ก.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 21 พ.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่ต่ำกว่า 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง  04 เม.ย. 2556
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 31 เครื่อง 26 มี.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ  25 ก.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 31 พ.ค. 2556
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 (บำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องช่วยหายใจฯ) 14 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .240. โต๊ะควบคุมอุณหภูมิ พร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ จำนวน 1 ตัว 19 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (งานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง 15 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างทำเสื้อแข่งขขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 09 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคค่าความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุลฯ จำนวน 1 ชุด 12 ต.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 30 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบันไดหนีไฟชั้น 1 หอพักแม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ซื้อเครื่องปรับอากาศ) 29 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมไฟคู่แบบแขวนเพดาน (LED) จำนวน 2 ชุด 11 มี.ค. 2558

หน้า

Go to top