ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Software) 11 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 07 ธ.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 รายการ 17 พ.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาทำกรอบรูปพร้อมอัดภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายทอดสํญณาณภาพระบบดิจิตอล 30 ส.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 02 พ.ค. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก ประจำปี 2562 12 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ 29 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2562
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ พร้อมหัวต่อควิคคลับปลิ้งและหัวต่อจับดอกสว่าน (Compact air drive) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ส.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ก.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 1,410,000.- บาท 21 ก.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทรถยนต์ตู้ 11 ก.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ 12/2555 31 ส.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อครุภัณฑ์เป้าล่อเตะมวยยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 18 ธ.ค. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โคมไฟผ่าตัด แบบติดเพดาน จำนวน 3 ชุด 07 ก.พ. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พร้อมระบบถ่ายภาพแบบดิจิทอล จำนวน 1 ชุด 08 มิ.ย. 2553

หน้า

Go to top