ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 7 ลำดับที่ 121 - 140 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพ่นไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สำหรับฆ่าเชื้อโรคในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง 30 ต.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 27 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย ฯ 06 ส.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (เฮือนพวงชมพู) 19 ก.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการจัดซื้อตู้พักฟื้นสัตว์ทดลองปลอดเชื้อสำหรับหนูขาว ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 18 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 29 ส.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 21 เม.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อรายการรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน1รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก 28 พ.ย. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อเตาเผาขยะไร้ควัน จำนวน 1 ชุด 30 ก.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ปลอดเชื้อสำหรับกรงเลี้ยงหนูถีบจักร จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 13 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ปลอดเชื้อสำหรับกรงเลี้ยงหนูขาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ 11 ธ.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อตู้ทิ้งวัสดุรองนอนจากกรงสัตว์ทดลอง 15 ก.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด 13 พ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 15 ก.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผลการคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ 04 พ.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 22 มิ.ย. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561
ข่าวประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องบดเตรียมตัวอย่างแห้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด คณะเกษตรศาสตร์ 15 พ.ย. 2561

หน้า

Go to top