ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 8 ลำดับที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 26 ต.ค. 2553
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 06 ก.พ. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 12 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 คณะวิทยาศาสตร์ 08 ม.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 คณะวิทยาศาสตร์ 27 มี.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 26 เม.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 14 ก.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องถ่ายภาพความร้อน จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 15 ส.ค. 2560
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ต.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 27 พ.ย. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 28 ธ.ค. 2558
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 06 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องผ่าตัดตาและจอประสาทตา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 08 ก.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด 03 ม.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด 02 เม.ย. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 27 ก.พ. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคา  กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ย. 2553
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด 14 มี.ค. 2557

หน้า

Go to top