ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 21 ต.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 02 ธ.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 05 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 19 ธ.ค. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 17 ก.พ. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 มิ.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 08 ก.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.ค. 2555
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 26 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 30 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องส่องตรวจผ่าตัดระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 26 ก.พ. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 10 ก.พ. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวิดีทัศน์ พร้อมโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ชุด 31 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 กล้อง  คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 05 มิ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด 31 ก.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 23 มิ.ย. 2557

หน้า

Go to top