ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 9 ลำดับที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากน้อยไปมาก หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา งานจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บข้าวเปลือกชุมชน ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการคัดเลือก 20 ธ.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ 17 ต.ค. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 รายการ 17 ต.ค. 2559
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องอบไล่ความชื้นข้าว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีการคัดเลือก ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 13 ม.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ผลการคัดเลือก งานจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง 06 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์และข่าวสารทองกวาว ปี ๒๕๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 02 ก.ย. 2554
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บวัสดุชีวมวล จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08 ก.พ. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด  คณะแพทยศาสตร์ 30 เม.ย. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 05 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด 29 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด 04 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด 07 ม.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 07 พ.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 28 ส.ค. 2556
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 24 มี.ค. 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ คณะแพทยศาสตร์ 01 เม.ย. 2557

หน้า

Go to top