ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อ หน่วยงานเรียงจากมากไปน้อย วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 3 รายการ คัดเลือกจ้าง 6/2554 13 ก.ค. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 27 เม.ย. 2561
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 46 รายการ 23 พ.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคางานจ้างเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ 200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  16 ก.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ 2/2559 19 พ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ (หัวกรอ) จำนวน 252 รายการ 13 ม.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1. อาคาร 30 ปี (SCB1) 2. อาคารเคมี 1 05 ส.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ 03 ธ.ค. 2553
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ ปรับปรุงและตกแต่งหอผู้ป่วยใน ชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ จำนวน 1 งาน 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2560
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าในระดับเซลล์ จำนวน 1 ชุด 16 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่ายูนิตทำฟันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 40 ชุด 11 ก.พ. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer) 15 มี.ค. 2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขายเศษวัสดุเก่า รายการ ถังขยะชำรุด  06 ส.ค. 2556
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผลประกวดราคาซื้อชุดอุโมงค์ลมฯ จำนวน 1 ชุด 28 มี.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา กล้องจุลทรรศน์ศัลยกรรม จำนวน 1 กล้อง 20 มิ.ย. 2554
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายการ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biometry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา จำนวน 1 เครื่อง 04 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบารุงรักษาภูมิทัศน์ 22 ก.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย 26 ก.ค. 2555

หน้า

Go to top