ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างล่าสุดทุกประเภท เรียงตามวันที่

สามารถคลิกที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับผลลัพธ์ หรือเลือกฟังก์ชั่นการเรียงลำดับ แล้วคลิก Apply

หน้า 10 ลำดับที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 9730 รายการ
เลือกแสดงเฉพาะหัวข้อประกาศ
ระบุหน่วยงานที่ประกาศ
ชนิด หัวข้อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 26 ม.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 03 มี.ค. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 05 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง 11 พ.ค. 2555
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง  18 มิ.ย. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 14 ม.ค. 2554
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดไฟเบอร์สโคป จำนวน 1 ชุด 07 เม.ย. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด คณะทันตแพทยศาสตร์ 03 พ.ค. 2555
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 20 เม.ย. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดวีดิทัศน์ แบบโค้งงอได้ จำนวน 1 ชุด 05 มิ.ย. 2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 31 ม.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 15 พ.ย. 2556
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 12 มี.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง คณะแพทยศาสตร์ 05 พ.ย. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็กชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง 19 ธ.ค. 2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดปรับทิศทางได้แบบพกพา จำนวน 1 ชุด  คณะแพทยศาสตร์ 07 ม.ค. 2554
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 03 ธ.ค. 2558
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียงชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด 19 ม.ค. 2559
ข่าวประกาศร่าง TOR กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็ก และกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 31 ส.ค. 2554

หน้า

Go to top