ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 11 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 201 - 220 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62027250288 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-652391626.pdf 988
62027263737 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1058378842.pdf 988
62027226155 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-447002093.pdf 988
62027257724 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1574734667.pdf 988
62027246054 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-252159833.pdf 988
62027239184 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1783597886.pdf 988
62027269618 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1679248799.pdf 282
62027221859 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1102717314.pdf 756
62027209122 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1022905896.pdf 756
620271605096 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดโครงการศึกษาดุงานประเทศเกาหลีใต้ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-221594717.pdf 463
620271605096 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ประกาศราคากลางงานจ้างบริการจัดโครงการศึกษาดุงานประเทศเกาหลีใต้ของหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล รุ่นที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 13 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-221594717.pdf 463
62027051569 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-808224000.pdf 988
62027050446 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1882986305.pdf 988
62027036220 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-965207109.pdf 988
62027072678 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1109301248.pdf 988
62027060415 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-106011138.pdf 988
62027050276 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-799055681.pdf 988
62027049183 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-934611085.pdf 988
62027039407 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1122266824.pdf 988
62027038253 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-867987657.pdf 988

หน้า

Go to top