ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 12 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 221 - 240 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62027086122 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1745977499.pdf 988
62027110822 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-337246196.pdf 988
62027089048 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-207065141.pdf 988
62027083482 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1199417176.pdf 988
62027056588 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-930327218.pdf 988
62027052007 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-2106950814.pdf 988
62027050664 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-822314452.pdf 988
62027048747 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1888446725.pdf 988
62027047893 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1367203273.pdf 988
62027128968 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศ ราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร ๑ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 08 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1384658147.pdf 796
62027102288 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตาชนิด Swept source Biometry พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-676352365.pdf 15798
62027100351 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อถ่ายภาพแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-482557456.pdf 15798
62027109480 HIV (NAT) (Single Unit Testing) จำนวน 30,000 test คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-585394052.pdf 1642
62027108220 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-2079977566.pdf 1642
62027107726 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 07 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-90661327.pdf 1642
62027058468 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 05 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-13094705.pdf 1494
62027060102 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งกันซึมหลังคาสำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 05 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1465582148.pdf 800
62027044718 จ้างปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณอาคารจอดรถทิสใต้ประตูวิจิตรศิลปื (S๑) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 04 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1390470175.pdf 797
62017520303 จ้างปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัยบริเวณอาคารจอดรถทิศใต้ประตูวิจิตรศิลป์ (S1) กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย 31 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-1814604410.pdf 797
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟพร้อมตัวตรวจวัด (Gas Chromatography) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 30 ม.ค. 2562 cmurefprice-2019-1960950955.PDF 7455

หน้า

Go to top