ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 41 - 60 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62057101560 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 08 พ.ค. 2562 ปปช 7692.pdf 988
62057100465 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 355381 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-527645499.pdf 988
62057100177 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 230916 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2019931392.pdf 988
62057087366 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2144606553.pdf 988
62057085631 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-102524022.pdf 988
62057081022 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-644818145.pdf 988
62057078044 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1598172198.pdf 988
62057077462 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2107554731.pdf 988
62057076820 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1284384001.pdf 988
62057076504 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 07 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1314615221.pdf 988
62057059642 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 536463 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1034594214.pdf 988
62057047414 ซื้อ Blood Gas Electrolytes จำนวน 65,000 test คณะแพทยศาสตร์ 03 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1481361871.pdf 1642
62057055502 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 655133 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2059344967.pdf 988
62057044631 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 651570 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 03 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1243026327.pdf 988
62057041149 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 341343 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-38050165.pdf 988
62057037127 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-790290401.pdf 988
62057033201 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 263968 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-833417081.pdf 988
62057029312 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1245993560.pdf 988
62057027748 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-2039446336.pdf 988
62057024491 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 02 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1880667921.pdf 988

หน้า

Go to top