ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 61 - 80 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62057017096 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1058451800.pdf 988
P62040025593 โครงการติดตาม/ประเมินผลสัมฤทธิ์ และเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-114524094.pdf 19180
62057014920 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1053480569.pdf 1642
62057014004 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-663111486.pdf 1642
62057012441 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-1892805861.pdf 988
62057012353 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 19 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-588841953.pdf 1642
62047435658 จัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-28885182.pdf 15798
62057005136 จัดซื้อคอมพิวเตอร์และจอ จำนวน 40 ชุด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 01 พ.ค. 2562 cmurefprice-2019-707873779.pdf 15798
62047283489 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1598434921.pdf 988
62047278143 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 25 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-2093278243.pdf 988
62047257625 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1904232476.pdf 988
62047254145 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-149410680.pdf 988
62047247890 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-990780789.pdf 988
62047226477 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-284212025.pdf 988
62047225494 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-63350800.pdf 988
62047202128 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-928694323.pdf 988
62047219744 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-17325831.pdf 988
62047184732 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-1501043920.pdf 988
62047206660 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-397296485.pdf 988
62047207462 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 17 เม.ย. 2562 cmurefprice-2019-832500044.pdf 988

หน้า

Go to top