ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 101 - 120 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62037384311 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-578302906.pdf 988
62037315735 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1678882217.pdf 988
62037306720 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-513413478.pdf 988
62037303147 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1959124233.pdf 988
62037287016 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-754272091.pdf 988
62037293131 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1392424442.pdf 988
62037264865 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-122304517.pdf 988
62037305695 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-505483815.pdf 988
62037289826 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-713372628.pdf 988
62037269913 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1608785791.pdf 988
62037255569 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-430351401.pdf 988
62037248861 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 21 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-51861047.pdf 988
62037354824 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1445397432.pdf 1642
62037344462 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-396213383.pdf 1642
62037339092 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 19 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1623440540.pdf 988
62037267828 จ้างปรับปรุงอาคารเรือนทรงอาณานิคม (Colonial Style) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1057971504.pdf 1012
62037306336 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 565152 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1333417421.pdf 988
62037262168 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-2111502893.pdf 15798
62037280177 ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1152862637.pdf 15798
62037252073 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-399125599.pdf 983

หน้า

Go to top