ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 121 - 140 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62037250982 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดลำพูน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-798790665.pdf 983
62037247760 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1456145209.pdf 983
62037247178 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-982315994.pdf 983
62037246822 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดน่าน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1745693325.pdf 983
62037246472 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดแพร่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-2067693147.pdf 983
62037246276 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1200872887.pdf 983
62037245686 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-501254240.pdf 983
62037244576 ประกาศ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1243238041.pdf 983
62037298481 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 552954 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-107742019.pdf 988
62037297623 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 981632 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-663908704.pdf 988
62037297231 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 981632 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 18 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1286908429.pdf 988
62037281269 ประกาศราคากลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-387233163.pdf 1195
62037281269 ประกาศราคากลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานปรับปรุงบ้านสาธิตการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-676488973.pdf 1195
62037263944 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 553772 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1559638499.pdf 988
62037260783 วัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 961228 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 15 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-996871397.pdf 988
62037253517 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 581673 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-960353844.pdf 988
62037240559 ซื้อน้ำยาใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-489373875.pdf 756
62037246543 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 263189 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-183370910.pdf 988
62037118859 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-889852760.pdf 988
62037117251 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-717936376.pdf 988

หน้า

Go to top