ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 121 - 140 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อเรียงจากมากไปน้อย หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
57075087422 P/N 4352755 POP-4 Polymer for 3130 and 3130x1 จำนวน 7 kit คณะแพทยศาสตร์ 08 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2097591110.pdf 1086
58025043085 P0982-100RXN Jumpstart (TM) Redtaq (R) Readymix (TM) REA จำนวน 25 หลอด คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2558 cmurefprice-2015-1931642838.pdf 1642
59025019208 Paraplast 1 kg/bag จำนวน 700 bag คณะแพทยศาสตร์ 05 ก.พ. 2559 cmurefprice-2016-1616918169.pdf 1642
58015064124 Paraplast 1 kg/bag จำนวน 800 bag คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2558 cmurefprice-2015-545818900.pdf 1642
60025008389 Paraplast 1 kg/bag จำนวน 800 bag คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.พ. 2560 cmurefprice-2017-837174727.pdf 1642
57085329261 Parathyroid Hormone Elecsys 100 test/pack จำนวน 7 กล่อง คณะแพทยศาสตร์ 27 ส.ค. 2557 cmurefprice-2014-450893807.pdf 1086
60015014529 Plasmaflo Asahi Hollow Fiber Plasma Separator S.A. 0.5 m2 จำนวน 50 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 09 ม.ค. 2560 cmurefprice-2017-1655461464.pdf 1086
58025014882 Plasmflo Asahi Hollow Fiber Plasma จำนวน 50 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 02 ก.พ. 2558 cmurefprice-2015-91640858.pdf 1086
59035058089 PLASMFLO Asahi Hollow Fiber จำนวน 180 ชุด คณะแพทยศาสตร์ 16 มี.ค. 2559 cmurefprice-2016-363479573.pdf 1642
58075169306 Primovist 10 ml. จำนวน 200 box คณะแพทยศาสตร์ 22 ก.ค. 2558 cmurefprice-2015-325406294.pdf 1642
59095072633 PRO-11 Micro Slide Glass จำนวน 100 Pack คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ย. 2559 cmurefprice-2016-1307348266.pdf 1086
60035066115 PRo-11 Micro Slide Glass รุ่น Matsunami Platinum ขนาด 76x26 mm จำนวน 138 boxs คณะแพทยศาสตร์ 20 มี.ค. 2560 cmurefprice-2017-264249659.pdf 1642
57075146576 QIA4555263 artus M. Tuberculosis RG PCR Kit (24) CE จำนวน 6 kit คณะแพทยศาสตร์ 16 ก.ค. 2557 cmurefprice-2014-2064422085.pdf 1086
58025038352 QIA4555263 artus M. Tuberculosis RG PCR Kit (24) CE จำนวน 6 kit คณะแพทยศาสตร์ 04 ก.พ. 2558 cmurefprice-2015-451710632.pdf 1642
60025048400 Refrigerator 4C คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 ก.พ. 2560 cmurefprice-2017-1479021836.pdf 1227
59045059597 Remobilization Renegade microcath จำนวน 100 เส้น คณะแพทยศาสตร์ 25 เม.ย. 2559 cmurefprice-2016-1893505884.pdf 1642
57125193040 Renegade with fathom guide wire จำนวน 100 เส้น คณะแพทยศาสตร์ 17 ธ.ค. 2557 cmurefprice-2014-1479398663.pdf 1642
59035071583 Reusable Clip Sensor For 3150 อะไหล่เครื่อง MRI จำนวน 1 ชิ้น คณะแพทยศาสตร์ 21 มี.ค. 2559 cmurefprice-2016-977786183.pdf 1086
60015044294 Science Online+Science Now (AAAS) สำนักหอสมุด 17 ม.ค. 2560 cmurefprice-2017-1267273833.pdf 542
60015060377 SH-06719382 Versant HCV Genotyping 1 Kit จำนวน 2 Kit คณะแพทยศาสตร์ 23 ม.ค. 2560 cmurefprice-2017-1966498303.pdf 1086

หน้า

Go to top