ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 141 - 160 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62037176804 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1176509791.pdf 988
62037174042 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-626076650.pdf 988
62037143425 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1487537397.pdf 988
62037142134 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1946564388.pdf 988
62037133581 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1614179504.pdf 988
62037112399 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-459551741.pdf 988
62037189874 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-393347240.pdf 988
62037185658 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1235255504.pdf 988
62037167189 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1888566222.pdf 988
62037163623 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-2131972795.pdf 988
62037159942 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-144167791.pdf 988
62037112441 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1215244998.pdf 988
62037145314 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1396050886.pdf 988
62037115432 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1733653739.pdf 988
62037111093 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 14 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1981512142.pdf 988
62037178407 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 256284 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-2075529167.pdf 988
62037171189 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจ้างทำเสื้อยืดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1774039821.pdf 282
62037119969 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพสัตว์ดอยคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-600263578.pdf 9116
62037146383 ซื้อ Single dose apheresis kit จำนวน 2,000 set คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1590150258.pdf 1642
62037144996 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 08 มี.ค. 2562 cmurefprice-2019-1443167836.pdf 1642

หน้า

Go to top