ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 817 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 16321 - 16329 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
- ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 2556 14160485.pdf 1
56085174826 งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน คณะแพทยศาสตร์ 17 ส.ค. 2556 17783926.pdf 1
56085139962 ราคากลางการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด สำนักหอสมุด 16 ส.ค. 2556 11402621.pdf 1
56085040654 จ้างก่อสร้างถนนสันอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก สำนักงานมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2556 10608601.pdf 1
56085142799 จ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำอาคารเรียนและปฏิบัติการ HPB4 สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2556 17132262.pdf 1
56075117963 งานจ้างก่อสร้างอาคาหอพักนักศึกษาจำนวน 2 หลัง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2556 12624625.pdf 1
56085038106 จ้างจัดทำลู่วิ่งยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย 14 ส.ค. 2556 14944129.pdf 1
- ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2556 17762674.pdf 1
56085066155 ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ 13 ส.ค. 2556 15664911.pdf 1

หน้า

Go to top