ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มประกาศฯใหม่ ข้อมูลเดิม

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10 แสดงผลลัพธ์ทั้งหมด 181 - 200 รายการ จากทั้งหมด 16329 รายการ
เลขที่โครงการ EGP ชื่อ หน่วยงานเจ้าของโครงการ วันที่ประกาศ ดาวโหลด ผู้ประกาศ
62027307259 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-904654940.pdf 988
62027419719 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1949023428.pdf 988
62027380129 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 27 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-683598380.pdf 988
62027431331 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-675207647.pdf 1642
62027430785 ซื้อเม็ดแร่อิริเดียม (Ir-192 Source) จำนวน 3 เม็ด คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-20198086.pdf 1642
62027430326 ซื้อ Elecsys vitamin D total 100 test/pack จำนวน 12 pack คณะแพทยศาสตร์ 26 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-429078854.pdf 1642
62027397690 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ 25 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1361755089.pdf 1082
6207343885 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 5 เครื่อง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-145506429.pdf 632
62027242097 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศราคากลางจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-892346355.pdf 632
62027375261 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย 22 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-2076895285.pdf 800
62027354671 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1466641229.pdf 560
ไม่มี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM จำนวน 1 ชุด คณะวิทยาศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1369886586.PDF 7455
62027346973 จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโครงการวิจัย จำนวน 1 งาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 21 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-978049681.pdf 756
62027334596 จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 380 ตัว คณะมนุษยศาสตร์ 21 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1766928880.pdf 9248
62027279196 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-773776198.pdf 988
62027268110 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1688993401.pdf 988
62027266975 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-848281198.pdf 988
62027262355 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-466997380.pdf 988
62027252214 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-362858516.pdf 988
62027250874 ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 20 ก.พ. 2562 cmurefprice-2019-1665126246.pdf 988

หน้า

Go to top