การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานพัฒนางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ ณ 1 ตุลาคม 2557

การประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานพัฒนางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ ณ 1 ตุลาคม 2557

ไทย
ความสำคัญ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, 1 ตุลาคม, 2014
Go to top