แบบฟอร์มการเบิกพัสดุ ในส่วนของสำนักงานมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มใบเบิก/ใบส่งคืน สำหรับหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย
เริ่มใช้ตั้งแต่ตุลาคม 2557

ความสำคัญ: 
ไฟล์แนบประกาศ: 
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, 1 ตุลาคม, 2014
Go to top