ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ครั้งที่ 3/2558 กรณีเงินฝากธนาคารกองคลังในระบบบัญชี 3 มิติ และโปรแกรมสำเร็จรูปของหอพักสีชมพู หอพักแม่เหียะ และหอพัก 40 ปี

ช่วงเวลา: 
25 พ.ค. 2015 - 09:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6
Go to top