เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640 สไลด์ ต่อการหมุน 1 รอบ จำนวน 1 เครื่อง

Go to top