ขอเชิญประชุมหารือฯ (เรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน)

ช่วงเวลา: 
8 มิ.ย. 2015 - 09:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมข้างห้องคณบดี
Go to top