ประชุมเรื่องแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับนักศึกษาและบุคลากรของโครงการอาคารจอดรถ CMU PARK ONE ครั้งที่ 2

ช่วงเวลา: 
15 ก.ค. 2015 - 13:30 to 15:30
สถานที่: 
ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์
Go to top