ประชุมหารือ (เกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติผ่อนปรนการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551)

ช่วงเวลา: 
9 ก.ค. 2015 - 15:00 to 16:30
สถานที่: 
ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน
Go to top