ขอเชิญประชุมหารือ (เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการในการใช้จ่ายเงินทุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558)

ช่วงเวลา: 
29 ก.ค. 2015 - 14:00 to 16:30
สถานที่: 
ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา (อมช.)
Go to top