ร่วมพิธีเปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)

ช่วงเวลา: 
12 ส.ค. 2015 - 10:30 to 11:00
สถานที่: 
ศาลาธรรม
Go to top