ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

ช่วงเวลา: 
13 ส.ค. 2015 - 09:30 to 12:00
สถานที่: 
ห้อง ผอ.กองคลัง
Go to top