ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่เป็นข้าราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน)

ช่วงเวลา: 
8 ก.ย. 2015 (All day)
สถานที่: 
ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงศ์
Go to top